Avís Legal

 

L’accés a la pàgina web de talking-wear.com i a la informació relativa a qualsevol dels articles continguts en la mateixa comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació oferta des de la pàgina web de talking-wear.com

 

Validesa de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Talking-wear.com es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en el cas del qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la pàgina web des d’aquesta data.
Els continguts de la pàgina web, en especial les referències informatives, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no son vinculants. Talking-wear.com es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts de la pàgina web de Talkingwear quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La pàgina web de talking-wear.com, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en la mateixa, inclouen texts, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Talkingwear és titular.
Talking-wear.comno atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a la pàgina web de talking-wear.com quan la titularitat de la mateixa no correspongui a talking-wear.com

 

Responsabilitats

Talking-wear.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la pàgina web de talking-wear.com, que pot veure’s impedit, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Talking-wear.com no és responsable de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de talking-wear.com mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la pàgina web de talking-wear.com, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti baix l’aparença o signes distintius de talking-wear.com, llevat d’autorització expressa d’aquesta última.
Talkingwear no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus i productes ofertats a través de la pàgina web de talking-wear.com, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l’anterior puguin produir-se per:

  • absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;
  • incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació;
  • infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
  • infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització de actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
  • en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulten d’aplicació.

Talking-wear.com tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

  • interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Talkingwear;
  • intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres;
  • ús indegut o inadequat de la pàgina web de talking-wear.com
  • errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Protecció de dades

En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el volem informar que les dades que ens faciliti mitjançant l’ompliment del present formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de talking-wear.com que utilitzarem per al manteniment del contacte i per a finalitats publicitàries dels productes de l’empresa.
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’anterior dirigint-se a talking-wear.com, en la persona de Toti Valls, enviant un mail a: info@talking-wear.com


Suau Protecció de la Pell

Més

Accept Site use cookies